„Jesteśmy różni, lecz równie ważni!”

9 marca 2021 r. odbył się Wiosenny turniej klas, w którym udział wzięli uczniowie klasy I i II. Na początku spotkania nauczyciele deklamowali (z rekwizytami) wiersz pt. ”Wiosna” Jana Brzechwy, a dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego wykonały taniec kwiatów. Po tak wiosennej zachęcie uczestnicy turnieju przystąpili do konkurencji sportowych – wyścig w samochodach, bieg z jajkiem na łyżce i bieg w parach w podwójnych spodniach. Następnie dzieci wykonały przestrzenną pracę plastyczną – Panią Wiosnę i wykazały się wiedzą przyrodniczą na temat nadchodzącej pory roku. Turniej wygrała klasa II (jednym punktem).

Komisja konkursowa: Ferdynand Grodzicki i Kacper Siedlecki