Konsultacje na temat Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

18 maja 2021 r. uczniowie klasy siódmej: Zuzanna Pęcak i Konrad Nartowicz uczestniczyli w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wideokonferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży z naszego województwa. Uczestników powitał Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Głos zabrał również wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki. Takie konsultacje odbywają się w każdym województwie, a ich celem jest nawiązanie dialogu z organizacjami młodzieżowymi i promocja aktywności obywatelskiej. Młodzi ludzie dzięki tego typu inicjatywom rozbudzają własną aktywność, podejmują refleksję nad swoim otoczeniem i mają szansę poznać punkt widzenia innych.

Po części oficjalnej każdy z uczestników pracował z moderatorami nad określonym obszarem tematycznym. Zuzanna i Konrad zmierzyli się z niełatwymi zagadnieniami polityki społecznej, prorodzinnej i mieszkaniowej. W specjalnej ankiecie można było wskazać problemy dotyczące zagadnienia, była to diagnoza sytuacji. Następnie uczestnicy podawali swoje propozycje rozwiązań. Na zakończenie przedstawiciele grup podsumowali dyskusję.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Agnieszka Łaskowska

Zrzut z ekranu laptopa. slajd pod tytułem: Stworzyliśmy założenia ustawy wzmacniającej Młodzieżowe Rady JST 2020. Zdjęcie z wnętrza budynku sejmu.
Zrzut z ekranu laptopa. Slajd przedstawia flagę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Umieszczony jest tez tytuł: Zorganizowaliśmy konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ.
Zrzut z ekranu laptopa. Slajd przedstawia wybranych sześciu uczestników konsultacji, w tym zawiera nazwisko Zuzanny Pęcak.