Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W piątek, 1 października 2021 r. uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i stali się uczniami Szkoły Podstawowej w Judzikach. Uroczystego pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor, Beata Prześniak. Pierwszoklasiści otrzymali od rodziców upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasie.

Uczniowie klasy I: Daniel Górski, Gabriel Jankowski, Igor Koronkiewicz, Liliana Sewastianowicz, Natalia Szyłak, Krystian Wierżyński

Wychowawca klasy: Urszula Grzybowska

Prowadzący uroczystość: Zuzanna Pęcak

Poczet flagowy: Aleksandra Czajka, Wojciech Korotko, Patrycja Zagacka