TEG – 2

Wtorek, 16 listopada 2021 r. był drugim dniem Tygodnia Edukacji Globalnej. Uczniowie z klas I-VI, którzy są zapisani w dzienniku pod nr 2 i uczniowie z klas VII-VIII pod nr 3 i 4 losowali pytania umieszczone na jednej ze ścian sześciennej kostki i na nie odpowiadali. Wylosowane zostały pytania oznaczone numerem 5. Dotyczyły one budowy Ziemi i Układu Słonecznego.

Uczniowie klasy VI, na lekcji języka polskiego obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Wiadomości zdobyte podczas zajęć utrwalili poprzez rozwiązanie zadań w karcie pracy. W kolejnej części lekcji uczniowie stali się konstruktorami, którzy przy pomocy dostępnych materiałów: butelki plastikowej, sznurka, patyków drewnianych, kartonu i włóczki stworzyli makietę elektrowni wiatrowej. Dzięki tej twórczej zabawie pokazali, że z pozoru niepotrzebne przedmioty można jeszcze wykorzystać. Zajęcia prowadziły: Agnieszka Łaskowska i Iwona Zaborowska.

W klasie III uczniowie omawiali zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i troski o przyszłość naszej planety. Szczegółowo omówili sposoby dotyczące oszczędzania energii elektrycznej, pożywienia, przedmiotów codziennego użytku oraz wody. Obejrzeli filmy edukacyjne z tym związane, rozwiązywali krzyżówki i rebusy oraz wykonali plakat. Była to cenna lekcja, która może przynieść wymierne efekty dla nas wszystkich. Jeden człowiek zmieniając rzeczywistość może zmienić cały świat. Zajęcia prowadziła Małgorzata Skrocka.

Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem Marzenny Grodzickiej wykonywali na szydełkach chodnik, stosując ideę  „Zero Waste”. Jest to „ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu”. Życie według idei „Zero Waste” sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5 R: odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklinguj, kompostuj.

Organizacja drugiego dnia TEG: Andrzej Malinowski, Agnieszka Łaskowska, Iwona Zaborowska, Małgorzata Skrocka, Marzenna Grodzicka

AM