TEG – 3

17 listopada 2021 r. obchodzony był w szkole trzeci dzień Tygodnia Edukacji Globalnej. Uczniowie z klas I-V, którzy są zapisani w dzienniku pod nr 3 i uczniowie z klasy VIII pod nr 5 i 6 losowali pytania umieszczone na jednej ze ścian sześciennej kostki i na nie odpowiadali. Wylosowane zostały pytania oznaczone numerem 4. Były one związane z florą i fauną Ziemi.

Uczniowie klasy II słuchali muzyki chińskiej, poznawali cyfry i znaki chińskie. Samodzielnie pisali swoje imiona w języku mandaryńskim. Zajęcia prowadziła Beata Roszkowska.

Uczniowie klasy VIII dowiedzieli się, jak współcześnie pozyskuje się prąd elektryczny. Szukali też własnych rozwiązań. Obejrzeli dwa filmy i prezentację multimedialną; wypełniali karty pracy. Zajęcia prowadziła Małgorzata Korotko.

Ponadto uczniowie klasy VIII: Wojciech Korotko w roli narratora, Zuzanna Pęcak w roli Czerwonego Kapturka, Gabriela Domysławska w roli Babci i Alicja Rydzewska w roli Wilka oraz Zuzanna Stypułkowska w roli Leśniczego, przygotowali inscenizację bajki znanej na całym świecie pod tytułem Little Red Riding Hood (Czerwony Kapturek) dla dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego. Uczniowie rozwinęli swoje kompetencje językowe, ponieważ przygotowali inscenizację w języku angielskim. Następnie dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego namalowały obrazek dotyczący utworu. Czerwony Kapturek to baśń znana nie tylko w Europie. Nie zawsze wilk jest w niej agresorem. W różnych wersjach utworu występuje np. tygrys. Taką wersją baśni opowiadają od wieków ludzie we wsiach na Tajwanie. Baśń znana jest także w Azji i Afryce. Zajęcia prowadziła Katarzyna Luto-Biłda.

Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu dotyczącym dnia dzisiejszego, kultury, przyrody, problemów i sukcesów państwa całego świata (w wymiarze globalnym). Omawiane były w ten sposób Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia był przemarsz z flagami po holu szkolnym. Spotkanie prowadził Andrzej Malinowski.

Podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu rozbrzmiewały piosenki: rosyjskie, amerykańskie, litewskie, arabskie, hiszpańskie, hinduskie, chińskie i czeskie.

Organizacja trzeciego dnia TEG: Andrzej Malinowski, Beata Roszkowska, Małgorzata Korotko. Katarzyna Luto-Biłda.

AM