Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W piątek, 19 listopada 2021 r. dzieci w zespole wychowania przedszkolnego obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto, o którym warto pamiętać. To okazja, aby przypomnieć sobie, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie same prawa – prawa człowieka. Dziecko jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. 

DM-R

Sala przedszkolna. Plakat: Mam prawo do ...
Sala przedszkolna. Dzieci siedza na podłodze i bawią się kolorowymi kulkami.