BohaterON – włącz historię!

24.11.2021 r. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klas IV-VIII wzięli udział w projekcie „BohaterON-włącz historię!”. Jest on częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego. Akcja popularyzuje historię Polski XX wieku.

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy VIII zapoznali się z fragmentami utworu Mirona Białoszewskiego pt. „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Sam twórca nie brał bezpośredniego udziału w walkach, ale wraz z innymi cywilami walczył o przetrwanie. Przyznał, że bardzo długo mierzył się z tym tematem. Ulgę przyniosło mu przelanie wspomnień na papier aż po dwudziestu latach od wybuchu powstania. Ósmoklasiści obejrzeli także spoty dotyczące rocznic powstania, wysłuchali pieśni o tym wydarzeniu.

Na lekcji muzyki uczniowie klasy VII wysłuchali słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”, cz.1, a na lekcji plastyki odsłuchali cz. 2. Podczas słuchania młodzież mogła wykonać pracę plastyczną w podziękowaniu za trud poniesiony w powstaniu warszawskim lub pilnie wsłuchiwać się w opowieść starszego pana o dwunastoletnim chłopcu, który roznosił pocztę w okupowanej przez Niemców Warszawie. Po wysłuchaniu opowieści uczniowie wyrazili swoje opinie na temat waleczności, trudu i dumy, z jaką „mały” roznosił listy, a także o ich ogromnym znaczeniu dla walczących. Nadzieja, że wkrótce nadejdzie koniec wojny, że przeżyją i wrócą do swoich bliskich, dodawała im sił. Uczniowie klas IV-VI wykonali kartki dla powstańców.

Organizacja kampanii w szkole: Dorota Miszczak i Agnieszka Łaskowska