Wycieczka do Białowieży

23 listopada 2021 r. (wtorek) w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w wycieczce do Białowieży. Wyjazd miał na celu poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski. Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym, Muzeum Przyrodniczo-Leśne i Skansen w Białowieży.

Rezerwat Pokazowy Żubrów zajmuje powierzchnię 27 ha. W warunkach zbliżonych do naturalnych, prezentowane są w nim wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Skansen w Białowieży to zespół dawnego budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia. Położony jest na terenie dawnej wsi Kropiwnik, zniszczonej przez hitlerowców podczas II wojny światowej

Zwieńczeniem zwiedzania było ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Opiekunowie: Beata Prześniak, Ferdynand Grodzicki, Agnieszka Łaskowska, Iwona Zaborowska i Dorota Miszczak   

AM