Współczesna Rosja

W sobotę, 27 listopada 2021 r. chętni uczniowie uczestniczyli w dwóch spotkaniach: „Współczesna Rosja. Kultura i krajobrazy” i „Polacy w Rosji” oraz obejrzeli wystawę „Wspólna historia: Gusiew i Olecko” w ramach I Festiwalu Polsko-Rosyjskiego „Czar Północy” w Olecku.

Uczestnicy: Aleksandra Pęcak, Diana Stypułkowska, Konrad Nartowicz, Dawid Gąsiewski, Zuzanna Pęcak, Gabriela Domysławska, Zuzanna Stypułkowska

Organizacja wyjazdu: Andrzej Malinowski, Ferdynand Grodzicki, Iwona Zaborowska

AM

Plakat o treści: I Polsko-Rosyjski Festiwal Czar Północy, Finał 26-28listopada 2021 r.". Rysunek matrioszki i kwiatów.
Widok na prawosławne cerkwie.