Andrzejki

30 listopada 2021 r. odbyły się w szkole andrzejki. Uczniowie wzięli udział w zabawie – poznawali swoją przyszłość (z przymrużeniem oka) i dowiadywali się wielu rzeczy o sobie – za pomocą wróżb.

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.

Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.

Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.

Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.

Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.

Wróżki: Zuzanna Pęcak, Gabriela Domysławska, Zuzanna Stypułkowska, Patrycja Zagacka

Andrzejkowe światło: Ewa Dąbrowska, Alicja Rydzewska

Organizacja spotkania: Andrzej Malinowski

AM