Zajęcia otwarte w klasie I

10 grudnia 2021 r. odbyły się (kolejny już raz) zajęcia otwarte dla rodziców w klasie I. Tematem zajęć było odejmowanie od 10. Uczniowie rozwiązywali zadania na kartach pracy oraz  online. W internecie korzystali ze strony matzoo/klasa 1/zadania, eduzabawy.com/gry online/puzzle matematyczne. Dzieci potrafiły zgodnie bawić się przy muzyce, rozwiązywać proste zadanie; umiały odejmować od 10. W podsumowaniu zajęć odpowiedziały na pytanie kluczowe: Kiedy w życiu przydaje się umiejętność sprawnego odejmowania?

Urszula Grzybowska

Klasa szkolna. Uczniowie siedzą w ławkach, rodzice na krzesełkach przy oknie.
Klasa szkolna. Uczniowie siedzą w ławkach. Uczennica i nauczycielka stoją przy tablicy.