Godne święta

We wtorek, 21 grudnia 2021 r. uczniowie klasy IV i V podczas zajęć z wychowawcą (zajęcia online) obejrzeli film przygotowany przez Muzeum Historyczne w Ełku pt. „Godne święta”. Przedstawia on dawne zwyczaje świąteczne związane z okresem adwentowym oraz czasem Bożego Narodzenia na dawnej wsi mazurskiej. W adwencie przygotowywano chaty oraz potrawy na czas świąt. Cztery świecie adwentowe miały swoje kolory od najciemniejszego do najjaśniejszego, co symbolizowało rozproszenie ciemności przez przychodzącego na świat Zbawiciela. Dzieci chodziły z gwiazdą, a od Mikołaja otrzymywały orzechy, które były symbolem bogactwa. W kącie domu ustawiano snop zboża, który miał symbolizować dostatek i pomyślność. Przy stole nie zostawiano pustego miejsca, ale zapalano w oknie świecę, aby każdy wędrowiec, który ją zobaczy, mógł wejść i spożyć z domownikami wieczerzę. W dzień Bożego Narodzenia odbywało się uroczyste widowisko ukazujące narodziny Chrystusa. Po wsi chodzili kolędnicy, którzy składali życzenia, śpiewali kolędy, za co otrzymywali datki.

Agnieszka Łaskowska

Zrzut z ekranu laptopa. Na pierwszym planie osoba opowiadająca, za nią mapa i kredens z eksponatami.
Zrzut z ekranu. Na stole stoją naczynia.