Profilaktyka Smyka

Od 13 grudnia 2021 r. dwudziestu uczniów z klasy I–III realizuje program profilaktyczny „Profilaktyka Smyka”. Najmłodsi uczniowie poznają przygody małej Poli, z których każda obrazuje inny problem z zakresu bezpieczeństwa dzieci: nieotwierania obcym, chodzenia znajomymi drogami, znajomości zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i na drodze. Uczniowie poznali już słowa piosenki „Z Polą w świat”, stworzyli ilustracje do omawianych wierszy, uczestniczyli w quizie (prawda/fałsz) – pytania dotyczyły zabaw zimowych. Zajęcia z Polą sprawiają uczniom ogromną radość.

Program realizują: Urszula Grzybowska, Małgorzata Skrocka, Beata Roszkowska

Klasa szkolna. Uczniowie stoją i siedzą przy tablicy. trzymają książki.