Ukraina dzisiaj

W piątek, 4 marca 2022 r. odbyła się prelekcja na temat obecnej sytuacji na Ukrainie. Wygłosili ją: Beata Prześniak, dyrektor szkoły i Andrzej Malinowski, nauczyciel historii. Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną i wysłuchali hymnu narodowego Ukrainy.

AM

Korytarz szkolny. Wszyscy stoją. Uczniowie w pierwszym rzędzie trzymają żółte baloniki, a w drugim niebieskie.