Kto, jak nie ja?

We wtorek, 15 marca 2022 r. uczniów klasy IV i V odwiedziła pani Agnieszka Makarewicz, pracownik Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Przeprowadziła z uczniami zajęcia na temat: „Kto, jak nie ja? Praktyczne sposoby na stres”. Pani Agnieszka omówiła z uczniami przyczyny i skutki długotrwałego stresu, następnie pokazała praktyczne ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z napięciem emocjonalnym. Zajęcia miały na celu wzmocnienie wiary uczniów we własne możliwości, a także kształtowanie w nich nawyków prozdrowotnych. Uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcą dziękują pani Agnieszce za poświęcony czas oraz wartościowe zajęcia.

Agnieszka Łaskowska