Turniej klas IV-VI

22 kwietnia 2022 r. już po razy czternasty odbył się szkolny turniej klas IV-VI. Wydarzenie to stało się naszą szkolną tradycją. Cała społeczność szkolna oglądała zmagania uczniów klasy IV, V, VI i gorąco im kibicowała.

Turniej rozpoczął się od prezentacji zespołów klasowych w oryginalnych przebraniach. W ich przygotowanie uczniowie włożyli wiele wysiłku. Każdy zespół klasowy prezentował zabawny wierszyk o klasie, plakat, a uczniowie klasy czwartej i piątej przygotowali także krótkie występy taneczne. Zmagania konkursowe sprawdzały wiedzę uczniów (ułożenie z anagramu nazw zwierząt), ich umiejętności plastyczne (zespołowe wykonanie lalki z surowców wtórnych), muzyczne (taniec robota), sportowe (tor zadań na czas), a także spryt i refleks (przebijanie balonów).

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Po burzliwych obradach ogłoszono wyniki. Trzeciego miejsca nie przyznano, drugie miejsce zajęła klasa szósta, a pierwsze miejsce przypadło uczniom klasy czwartej i piątej. Do nich powędrowała główna nagroda – pyszny tort przygotowany przez panią Małgorzatę Skrocką. Każdy zespół klasowy otrzymał słodkie upominki i nagrody rzeczowe. Po zakończeniu zmagań turniejowych wszyscy uczniowie udali się na ognisko.

Komisja konkursowa: Wojciech Korotko i Ferdynand Grodzicki

Organizacja turnieju: Małgorzata Skrocka i Agnieszka Łaskowska