Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

W czwartek, 1 września 2022 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, pani Beata Prześniak serdecznie powitała uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły. Przedstawiła m.in. podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym oraz zamierzenia i zadania, które czekają uczniów i nauczycieli, by osiągnąć sukces edukacyjny. Pani dyrektor złożyła także podziękowania panom Dariuszowi i Kazimierzowi Wójtowiczom za prace społeczne na rzecz naszej szkoły wykonane w okresie wakacji.

W dalszej kolejności uczniowie zaprezentowali  część artystyczną. W związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej wszyscy zebrani minutą ciszy oddali hołd poległym i zamordowanym w czasie wojny. 

Poczet flagowy: Patrycja Zagacka, Bartosz Wójtowicz, Aleksandra Czajka

Prowadzący uroczystość: Zuzanna Osiecka, Mateusz Wójtowicz, Wiktor Jankowski

Organizacja uroczystości: Agnieszka Łaskowska, Iwona Zaborowska, Ferdynand Grodzicki

AM