Narodowe Czytanie 2022

W sobotę, 3 września 2022 r. odbyła się 11. edycja Narodowego Czytania. To ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzowanie czytelnictwa, kultury żywego słowa, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. W tym roku czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. O tym dziele tak pisał prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników akcji: „Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą”.

W Olecku akcję Narodowego Czytania rozpoczęły starosta Marzanna Pojawa-Grajewska i Izabela Sertel, następnie utwory czytali przedstawiciele instytucji kulturalnych, samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach, Beata Prześniak czytała fragmenty ballady „Rybka”, zaś uczniowie: Zuzanna Osiecka, Bartosz Wójtowicz, Wiktor Jankowski i Szymon Nartowicz-Placek fragmenty utworu pt. „Dudarz”.

Przygotowanie uczniów i organizacja wyjazdu: Agnieszka Łaskowska